Frå deprimert til sjølvstendig kaféeigar

Skrive av: Martine Leine Rafteseth