Rånekultur

Laga av: Hannah Leite Sætre, Jasper Grenager Longva, Jens Marius Myklebust og Ida Kathrine Scheel.

(Skjult frå nettsida, men deltek i tevlinga. Passord er publisert på itslearning i MK Fellesrom)