Reklame for Sørlandschips

Laga av: Victoria Myklebust, Sofie Frantsen, Nicolai Rekdal og Mohamad Al Hamid

(Skjult frå nettsida, men deltek i tevlinga om publikumsprisen. Passord er publisert på itslearning i MK Fellesrom)