Smokees, let’s go

Laga av: Jasper Grenager Longva

(Skjult frå nettsida, men deltek i tevlinga om publikumsprisen. Du kan sjå produktet på itslearning i MK Fellesrom > Informasjon > Ymse > MK-OSKAR publikumspris)