Volda på ein fin dag

Laga av: Leander Bjøringsøy Bondhus

(Skjult frå nettsida, men deltek i tevlinga om publikumsprisen. Passord er publisert på itslearning i MK Fellesrom)