Høyrespel: Keisarens nye klede

Laga av: Elias Nygård, Jonas Rachid Ellingsgård, Helene ouise Hoddevik Dammerud, Erik Breiteig