Det sa rektor Trond Hjelseth då han vitja 3MK for å presentere oppdraget med å lage Skuleguiden 2019.