Fag, timeplan og læreplanar

Medium og kommunikasjon er eit studieførebuande utdanningsprogram og har 35 skuletimar per veke, til liks med mellom anna Kunst, design og arkitektur og Musikk, dans og dramaMedieuttrykk og Mediesamfunnet ligg som faste programfag på alle tre årstrinna. På VG2 kan du i tillegg velje eitt valfritt programfag, og på VG3 kan du velje to valfrie programfag. Her kan du velje fag frå både Medium og kommunikasjonKunst, design og arkitektur eller Studiespesialiserande. Vi har 14 elevplassar på alle trinn.

Programfag VG1

Programfag VG2

Programfag VG3

VG1VG2VG3
Medieuttrykk555
Mediesamfunnet555
Valfritt programfag55
Valfritt programfag *5
Norsk446
Kroppsøving222
Framandspråk44
Matematikk53-5
Engelsk5
Naturfag5
Historie24
Samfunnsfag3
Geografi2
Religion3

* Dei som ikkje har framandspråk på ungdomsskulen, må også ha framandspråk på VG3 og kan difor berre velje eitt valfritt programfag det siste året.

Læreplanar