Kategori: Ymist

  • JibJab 2017

    «Analog JibJab», av og med elevar i 2MK1, til MK-OSKAR 2017. Redigering: Isak Johan Håker Lien. NB! Strengt forbode å dele utan samtykke frå samtlege som er avbilda i filmen!

  • It Happened One Night

    Lærarbidrag til MK-OSKAR og personalfest 2017. NB! Streng forbode å dele utan eksplisitt samtykke frå MK!