Musikalen

Musikalen

Plakatgalleri | Programhefte | Nettsider | Det praktiske arbeidet | Døme på prosjektplan Som einaste vidaregåande skule i fylket, og blant få i heile landet, set Volda vgs opp musikal kvart einaste år. Fyrste åra var MK si oppgåve hovudsakleg å filme framsyninga og ta...