Stikkord: film

 • Karrieredagane 2021 – fiksjonsfilmar

  Karrieredagane 2021 – fiksjonsfilmar

  Under Karrieredagane 2021 kunne dei besøkande sjå korte smakebitar frå fiksjonsfilmar laga på MK. Her kan de sjå dei i sin heilskap. Sjå fleire filmar på oskar.mk-volda.com!

 • AR-film

  AR-film

  På tampen av skuleåret gjennomførte me eit spennande prosjekt. Andre- og tredjeklassingane på MK slo seg saman i felles medietimar nest siste skuleveka og laga kvar sin AR-kortfilm. AR står for Augmented Reality og betyr altså “utvida røynd”. Dvs. at ein miksar den verkelege verda med ei virtuell – eit ekstra digitalt lag oppå røynda.…

 • Hospitering 2017

  Hospitering 2017

  20. – 22. november hadde me besøk av nærare hundre 10. klassingar. I løpet av dagen skulle dei i grupper lage kvar sin superheltfilm og tilhøyrande plakat, og fekk dermed prøve seg på både filming, redigering, fotografering og grafisk design. 1MK1 hjelpte og rettleia hospitantane. Med utgangspunkt i eit ferdigskrive storyboard med tilhøyrande animatic, stod…