Laga av Håvard Krøvel-Velle og Anker Alexander Bugge