Laga av Jasper Grenager Longva og Håvard Krøvel-Velle