Avstemming

Prosedyren er svært enkel:

  1. Vél ein kategori frå toppmenyen (eller frå sidestolpen til venstre).
  2. Du kan sjå alle produkta direkte på kategorisidene, men avstemmingsfunksjonen fungerer berre når du klikkar deg inn på dei enkelte innlegga (ved å klikke på tittelen/overskrifta til innlegget).
  3. Når du har klikka deg inn på ein tittel så kan du gi produktet 1-5 stjerner ved å klikke på antal stjerner. Vil du gi produktet ei stjerne så klikkar du på første stjerna, vil du gi produktet fem stjerner så klikkar du på siste/femte stjerna. Straks du har gjort dette vert stjernene gule, og du kan ikkje klikke/stemme fleire gonger på det produktet.

P.S. På mobil vil du ikkje sjå (førehandsvising av) produkta i Portrait Mode (ståande), men det gjer du i Landscape Mode (liggande).

NB! Det kan vere at de får ei feilmelding eller ikkje får stemt dersom de freistar å stemme medan de er på skulen sitt nettverk. Då deler nemleg alle same IP-adresse, og fleire stemmer frå same IP-adresse (innanfor eit kort tidsrom) vert sperra av systemet for å hindre at enkeltpersonar stemmer på same produkt fleire gonger. Prøv difor hovudsakleg å gjennomføre avstemminga når du er heime, eller via mobilnett.

De kan stemme på fleire produkt i same kategori, men altså berre ein gong pr. produkt. Normalt vil du kanskje gi fire eller fem stjerner til eitt eller to produkt som du likar best, og to eller tre stjerner til nokre andre produkt. De  ikkje stemme på alle produkt, men det er kjekt viss alle produkt får nokre stemmer.

VIKTIG! Stem seriøst, ikkje gi fem stjerner berre på ditt eige produkt, eller på produkt som «bestisen» har laga. Vi vil nemleg at juryen skal bli imponert og sitje att med inntrykket av at det vert laga gode produkt på MK ved Volda vgs (ikkje berre tull og tøys).

Når elevavstemminga er ferdig vil vi lærarane gi våre stemmer, som vil telje noko meir enn elevstemmene. Dette for å kvalitetssikre kva me oversender til juryen. Straks det er gjort vil finalistane bli presentert i ein eigen kategori, og så sender vi linken til denne finalistkategorien til juryen.

Avstemminga stengjer søndag 4. juni kl. 23:59.