2MK47

Ein animert videovignett for framtidige filmprosjekt gjort av ei gruppe elevar ved 2MK1. Laga av Aleksander Myrene.