Pashion for dance and life as a danceteacher

Radioreportasje med stillbilete til. Handlar om Janine Konczak, som er dansepedagog ved Ørsta og Volda Ballettskule. Laga av Gabriella Adams Bratteberg.