Empire of Kingdom

Parodi (skjult frå nettsida, men deltek i tevlinga om publikumsprisen) *

Laga av: Benedicte Osnes Hasfjord

* Du kan sjå produktet på itslearning i MK Fellesrom > Informasjon > Ymse > MK-OSKAR publikumspris