Kategoriarkiv: Andre bidrag 2020-22

NB! Her er underhaldningsbidrag, produkt utan rettigheitsklarert materiale og nominasjonar til kategorien DRIT. Desse er passordbeskytta grunna opphavsrett og omsyn til sosialpornografi (passord er delt med noverande elevar på Teams). Desse produkta deltek ikkje i den ordinære kåringa som juryen skal gjere, men alle deltek i tevlinga om publikumsprisen.

Ninja brusreklame

1 vote

Laga av: Daniella Chimzulumoke Ogbazi, Aron Mani, Ole Kristian og Zoleikha Khan (passord delt på Teams)