MK-OSKAR

På tampen av kvart skuleår arrangerer MK sin eigen variant av The Academy Awards, populært kalla The Oscars. Med unntak av skrivemåten har tilstellinga mykje til felles med storebroren i Amerika: stivpynta deltakarar, stettglas med boblevatn, og sjølvsagt – raud løpar og photo shoot. På oskar.mk-volda.com kan du sjå hundrevis av elevprodukt i kategoriar som film, animasjon, foto, design med meir.

Sjå stemningsrapport frå MK-OSKAR 2017: