JibJab 2017

«Analog JibJab», av og med elevar i 2MK1, til MK-OSKAR 2017. Redigering: Isak Johan Håker Lien. NB! Strengt forbode å dele utan samtykke frå samtlege som er avbilda i filmen!