JibJab 2017

«Analog JibJab», av og med elevar i 2MK1, til MK-OSKAR 2017. Redigering: Isak Johan Håker Lien. NB! Strengt forbode å dele utan samtykke frå samtlege som er avbilda i...

It Happened One Night

Lærarbidrag til MK-OSKAR og personalfest 2017. NB! Streng forbode å dele utan eksplisitt samtykke frå...